Logo
home   |   disclaimer    |   contact        
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4
  INTRODUCTIE WERKWIJZE APPARATUUR TOEPASSINGEN REFERENTIES CONTACT  
  Schoolstraat 33
5451 AS MILL
T 0485 38 05 05
F 0842 27 81 04
 
DISCLAIMER
 
Discalimer
Algemeen  
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.mcpunit.nl] van MCP Unit, gevestigd te Mill [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten  
MCP Unit behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCP Unit.

Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCP Unit links naar websites van MCP Unit weer te geven.
 
Toepasselijk recht  
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 © 2011 MCP Unit
 
   
 
 
   
 
  Copyright (c) 2019 MCP Unit. Alle rechten gereserveerd. Disclaimer